Aanpassing planning theorielessen 2*D

De planning van de theorielessen voor kandidaat 2*D is aangepast. De lessen die eerst gepland werden tijdens de paasvakantie zijn naar achter geschoven. Je kan de nieuwe planning vinden in de kalender.

Follow and like us 🙂