API – AanspreekPunt Integriteit

Binnen de All Stars Duikclub (ASD) geven we enorm om het welzijn van onze zwemmers, maar ook van ouders, lesgevers, bestuursleden, enzovoort. Wij zeggen dat ook volmondig nee tegen pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zetten volledig in op ethisch sporten. Daarom is er binnen de ASD een Club API.

Wat is een Club API?

Een Club API is de Aanspreekpersoon Integriteit, hij/zij is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, geweld, discriminatie, chantage…

De Club-API kan volledig vrijblijvend gecontacteerd worden, gesprekken die gevoerd worden staan volledig los van het bestuur van de club, er wordt geen info doorgegeven tenzij dit duidelijk met u is afgestemd.

Waarom is een Club API nodig?

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een Club API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Wie zijn de Club API’s bij onze club?

Linda (GSM 0472/04.77.47)
Veerle (GSM 0486/56.71.98)