Na een duikinitiatie?

Lid worden

Het lidgeld wordt bepaald door het bestuur en is afhankelijk van de periode waarin je aansluit. Je krijgt een initiatiepakket met duikboekje, logboek en basiscursus. Daarenboven ontvang je het tweemaandelijkse tijdschrift Hippocampus.

Tot het behalen van je 2* duikbrevet kan je voor al je openwaterduiken gebruik maken van het materiaal dat de club voor de beginnende duiker ter beschikking heeft. Enkel het pak, de buitenvinnen, botjes en handschoenen zal je moeten huren in een duikwinkel.

Voor de training in het zwembad heb je een ABC-uitrusting nodig: bril, vinnen, snorkel en loodgordel. De instructeurs kunnen je hierbij raad geven of je naar de juiste winkel verwijzen. Het brevet dat je behaalt moet ook nog gehomologeerd worden door NELOS.

In een later stadium kan je stelselmatig je eigen materiaal aanschaffen. Wees niet bang om iets te vragen. Wij hebben liever iemand die raad vraagt dan iemand die later spijt heeft, omdat hij verkeerde dingen gekocht heeft.Koop ook nooit te vroeg zaken die niet belangrijk zijn (mes, grote duiklamp, computer…), maar geef je geld uit aan een goed zittend pak, duikbotjes en goede en vooral warme duikhandschoenen.

De eerste stappen tot 1*D (één ster duiker)

Je krijgt een volwaardige opleiding tot het bekomen van het elementaire duikbrevet (1*Duiker). Om dit te behalen moet je enkele technieken in het zwembad onder de knie krijgen. Dit gebeurt, onder begeleiding van een ervaren instructeur, in kleine groepjes of individueel. Het gaat om ongeveer 10 zwembadsessies.

Verder moet je ook één theorieles volgen waar de algemene duikregels worden besproken en enkele duikbegrippen worden uitgelegd. Voor het 1* brevet is er dus geen sprake van een examen. Een instructeur gaat enkel na of je voldoende watervast bent, m.a.w. of je de basisbegrippen van de duiksport onder de knie hebt en of je veilig je eerste duik in open water kan maken.

Duiken in open water

Na 10 zwembadsessies kunnen we naar buiten. Na vijf openwaterduiken, onder deskundige begeleiding van een instructeur, wordt je 1*Duiker. Iedereen die tijd en energie in duiken wil steken, zal zonder problemen zijn eerste brevet halen. Daarna kan je op eigen tempo en zonder enige verplichting de opleiding voor verdere brevetten volgen. Iedereen van de duikschool zal je daar steeds in willen helpen en bijstaan met raad en daad. Dit is een van de grote voordelen van de duiksport: geen competitie en geen concurrentie.

Uiteraard kennen we ook in de duiksport regels, beperkingen en verplichtingen. Zo mag je niet met iedereen duiken: je moet rekening houden met de “5 sterren regel”. Dit wil zeggen dat je enkel met iemand mag duiken wanneer je samen vijf sterren hebt – een 1*D duikt dus minimum met een AI(of 4*D). Denk erom, duiken gebeurt in een voor de mens vreemde omgeving. In onze duikschool wordt dan ook ontzettend veel aandacht besteed aan veiligheid en respect voor dier en milieu.

Tot slot willen we je er op wijzen dat de lesgevers, de redders aan de kant en het bestuur allemaal werken op onbezoldigde vrijwillige basis. Het is enkel op die manier dat je sport betaalbaar blijft. Zij steken veel tijd en energie in hun hobby, breng daar dan ook wat respect voor op. Voor jou moet niets, voor ons ook niet.