Lidgelden

Type Lid Prijs Opmerking
Duikend lid €170,00
Tweede inwonend duikend lid €140,00 wanneer je op hetzelfde adres woont
Nieuw duikend lid vanaf september €305,00 voor niet gebrevetteerde leden
lidgeld vanaf september tot december volgende jaar
inbegrepen : homologatiegeld voor 1*D, cursusboek, duikboekje,  dokterskaart, gebruik van clubmateriaal, verzekering, redders, zwembadgelden en vergunning Put Van Ekeren
Nieuw duikend lid vanaf januari €275,00 voor niet gebrevetteerde leden
lidgeld vanaf januari tot december
inbegrepen : homologatiegeld voor 1*D, cursusboek, duikboekje,  dokterskaart, gebruik van clubmateriaal, verzekering, redders, zwembadgelden en vergunning Put Van Ekeren
Nieuw duikend lid vanaf september €226,00 voor gebrevetteerde leden
lidgeld vanaf september tot december volgende jaar
inbegrepen : gebruik van clubmateriaal, verzekering, redders, zwembadgelden en vergunning Put Van Ekeren
Tweede duikend lid €55 voor leden die reeds eerste lid zijn bij een andere duikclub
eventueel 30€ extra voor zwembadtrainingen
Nieuw zwemmend lid vanaf september €90 voor nieuwe zwemmende leden
lidgeld vanaf september tot december volgende jaar
Zwemmend lid €60 voor leden die enkel zwemmen
Steunend lid €35 minimum
PS :
Niet tijdig betalen van het jaarlijks lidgeld (voor 31/01 van het nieuwe jaar) = extra bijdrage van 10€.